24H/7 DNI W TYGODNIU
800 235 367

Podjęcie natychmiastowych środków zaradczych po szkodzie

 

BELFOR - WKRACZA DO AKCJI!


Decydujące są już pierwsze godziny po szkodzie.

GDY SZKODA OBEJMUJE:

  • maszyny narzędzia urządzenia elektroniczne ważne środki obrotowe • dokumenty
  • powinno się niezwłocznie wezwać specjalistów z BELFOR. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas stosowania proszku gaśniczego czy substancji szkodliwych tj. niebezpieczne chemikalia, sztuczne włókna mineralne. Wówczas potrzebne jest natychmiastowe i profesjonalne wsparcie.

 

24h/7 dni w tygodniu. Tel.  800 235 367 

 www.belfor.pl - dla przemysłu 

 

JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO DZIAŁAJĄCE NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM PODDAJEMY RESTYTUCJI

około 100 000 szkód rocznie. Wiemy co ma kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia szkody.

Są to: Know-how i tempo działania. Gdy w pierwszych godzinach zostaną szybko podjęte właściwe kroki,
można zapobiec powiększeniu się rozmiarów szkody oraz umożliwić późniejszą restytucję.

BELFOR umożliwia redukcję kosztów i czasów przestojów po szkodzie.

 CO, JEŚLI JEDNAK TO SIĘ ZDARZY?

 Cztery punkty BELFOR:

  „W przypadku wystąpienia szkody czas upływa szybciej. Wszystko rozstrzyga się w pierwszych godzinach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji  gotowi ratować Państwa dobytek!“

1. ZABEZPIECZENIE

W przypadku wystąpienia szkody nadrzędnym priorytetem jest bezpieczeństwo. Dlatego należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce szkody oraz obszary grożące zawaleniem przed dostępem osób nieupoważnionych. Zabezpieczamy Państwa mienie (wyposażenie, maszyny, elektronika, narzędzia i dokumenty etc.) szybko i rzetelnie. Zostaje ono w fachowy sposób tymczasowo zmagazynowane i zinwentaryzowane  przed przystąpieniem do restytucji..

2. POWSTRZYMANIE

Działamy szybko w celu uniknięcia szkód następczych. Dla powstrzymania postępów korozji liczy się każda minuta. W razie konieczności zapewniamy suche otoczenie i obniżamy wilgotność powietrza poniżej 40%. W przypadku urządzeń produkcyjnych, maszyn i narzędzi w pierwszej kolejności nanoszony jest na nie środek antykorozyjny.

3. DOKUMENTOWANIE

Wiemy czego potrzebują ubezpieczyciele i rzeczoznawca. Dlatego dokumentujemy każdą szkodę wykonując zdjęcia i sporządzając pisemne protokoły. Szybko, profesjonalnie i w sposób ukierunkowany na konkretne rozwiązania.

4. KOMUNIKACJA

 Kierownicy Projektów BELFOR rozumieją Państwa sytuację i działają oraz komunikują się mając na uwadze dbałość o Państwa interesy. Zaangażowani są wszyscy obecni na miejscu. Jest to zgodne z filozofią BELFOR, wysłuchanie, postawienie właściwych pytań, racjonalne wyznaczenie priorytetów, stworzenie przejrzystego 

i pragmatycznego planu restytucji. Do tego zalicza się również wstępne oszacowanie kosztów dla Państwa towarzystwa ubezpieczeniowego.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

  • Zabezpieczyć obszary grożące zawaleniem
  • Obniżyć wilgotność względną powietrza poniżej 40%, w celu uniknięcia korozji na skutek działania kwasu solnego i pozostałości środków gaśniczych
    • Zlikwidować źródła cząsteczek sadzy i pyłów
    • Zapakować wrażliwe przedmioty
    • Skontaktować się z BELFOR  w celu podjęcia środków zabezpieczających
 www.belfor.pl - dla przemysłu 

 


« powrót


Bezpłatne oględziny

BELFOR POLSKA

Copyright ©2013-2020 BELFOR | All Rights Reserverd | powered by webprojekt.biz