BEZPŁATNE OGLĘDZINY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!
24h/7 dni w tygodniu

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Deklaracja ochrony danych BELFOR

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) W poniższym tekście znajdują się informacje o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane odnoszące się do konkretnej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, informacje o zachowaniach użytkownika.

(2) Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest BELFOR Polska Sp.z o.o., ul. Zlocieniowa 1, 91-358 Lódź, belfor@pl.belfor.com (patrz informacje rejestrowe). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych możliwy jest pocztą elektroniczną pod adresem privacy@belfor.com albo tradycyjną pod adresem naszej siedziby z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

(3) W przypadku kontaktu lub zgłoszenia szkody za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy udostępnione przez użytkownika dane (adres e-mail, w razie potrzeby nazwisko i numer telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Kiedy dalsze przechowywanie danych w związku z powyższym przestaje być konieczne, dane są usuwane albo – jeżeli prawo wymaga ich przechowania – ich przetwarzanie zostaje ograniczone.

(4) Jeżeli w ramach określonych funkcji naszej witryny korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych lub chcemy wykorzystywać dane użytkowników do celów marketingowych, to poniżej szczegółowo opisujemy odpowiednie procesy. Określamy przy tym również ustalone kryteria okresu przechowywania.

§ 2 Prawa użytkownika

(1) Użytkownikowi, w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie lub usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • sprzeciw wobec przetwarzania,
 • przenoszenie danych.

(2) Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia do organu nadzorczego skargi na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

(1) Podczas korzystania z naszej strony internetowej w formie informacyjnej, tzn. bez rejestracji użytkownika i innego rodzaju przekazywania informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazywane przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer. Podczas odwiedzin na naszej stronie zbieramy następujące dane, ze względów technicznych niezbędne by wyświetlić stronę i zapewnić bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica czasu względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść zapytania (konkretna strona)
 • stan dostępu/kod stanu HTTP
 • informacje o transferze danych
 • strona internetowa, z której nastąpiło przejście
 • przeglądarka
 • system operacyjny i interfejs
 • język i wersja przeglądarki.

(2) Prócz danych wyszczególnionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku w miejscu przypisanym do przeglądarki użytkownika, dzięki którym podmiot je umieszczający (w tym przypadku my), otrzymuje określone informacji. Cookies nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów do komputerów użytkowników. Służą do tego, by użytkowanie witryny internetowej było ogólnie bardziej przyjazne i efektywniejsze.

(3) Zastosowanie cookies:

a) Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów cookies, których zakres i zasady działania objaśnione są poniżej:

 • cookies tymczasowe (patrz b)
 • cookies długotrwałe (patrz c).

b) Cookies tymczasowe usuwane są automatycznie przy zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy należą przede wszystkim cookies sesji. Jest w nich zapisany identyfikator, tzw. Session-ID, dzięki któremu można połączyć w ramach jednej sesji różne zapytania z przeglądarki użytkownika. Pozwala to ponownie rozpoznać komputer powracający na naszą stronę internetową. Cookies sesji są usuwane przy wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.c) Cookies długotrwałe usuwane są automatycznie po określonym czasie, który może różnić się dla różnych cookies. Cookies można zawsze usunąć poprzez ustawienia bezpieczeństwa w przeglądarce.
d) Użytkownik może konfigurować ustawienia przeglądarki odpowiednio do własnych potrzeb, np. nie zgadzając się na zapis cookies podmiotów trzecich albo wszystkich cookies. Zwracamy uwagę, że może się to wiązać z ograniczeniem funkcjonalności strony.
e) Stosujemy cookies, by móc zidentyfikować zarejestrowanych użytkowników przy kolejnych odwiedzinach. W przeciwnym razie użytkownik musi się logować przy każdej wizycie.
f) Wykorzystywane cookies Flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Oprócz tego korzystamy z HTML5 storage objects umieszczanych na urządzeniu użytkownika. W tych obiektach niezbędne dane zapisywane są niezależnie od stosowanej przeglądarki, bez automatycznego terminu ważności. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania cookies flash, musi zainstalować odpowiedni dodatek, np. „better privacy” dla Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy) albo Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Zastosowaniu HTML5 storage objects można zapobiec korzystając z przeglądarki w trybie prywatnym. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

§ 4 Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz korzystania z naszej witryny w formie informacyjnej oferujemy zainteresowanym użytkownikom różne usługi. Do korzystania z nich z reguły potrzebne jest podanie danych osobowych, wykorzystywanych przez nas do świadczenia danej usługi, w oparciu o powyższe zasady przetwarzania danych.

(2) Przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników korzystamy częściowo z usług podmiotów zewnętrznych. Podczas wyboru i udzielania zleceń tym podmiotom dochowano wszelkiej staranności. Są one związane naszymi instrukcjami i objęte regularnymi kontrolami.

(3) Ponadto możemy przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim w przypadku udziału w promocjach, loteriach, zawierania umów lub innych usług oferowanych przez nas we współpracy z partnerami. Bliższe informacje w tym zakresie przekazywane są podczas wpisywania danych osobowych oraz poniżej, w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy o tym w opisie oferty.

§ 5 Newsletter

(1) Użytkownik, wyrażając odrębną zgodę może zamówić nasz newsletter, dzięki któremu może zapoznać się z naszymi aktualnymi, interesującymi ofertami. W deklaracji zgody wskazane są towary i usługi, których ta zgoda dotyczy.

(2) Podczas rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. metodę double opt in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wysyłamy wiadomość na podany przez użytkownika adres e-mail, w której treści prosimy o potwierdzenie, że użytkownik życzy sobie otrzymywać newsletter. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w ciągu 24 godzin, informacje o użytkowniku zostają zablokowane, a po miesiącu zostają automatycznie usunięte. Ponadto zapisujemy ustawione dla użytkownika adresy IP oraz stemple czasowe logowania i potwierdzenia. Celem tego procesu jest zapewnienie możliwości potwierdzenia logowania i ewentualnego wyjaśnienia przypadku bezprawnego wykorzystania danych osobowych użytkownika.

(3) Zakres danych wymaganych do przesyłania newslettera ogranicza się do adresu e-mail. Podanie innych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne i służy wyłącznie do personalizacji kontaktu z użytkownikiem. Po otrzymaniu potwierdzenia przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania newslettera. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

(4) Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez kliknięcie linku dostępnego w każdym newsletterze, mailem [Newsletter@belfor.com] albo poprzez wiadomość wysłaną na dane kontaktowe wskazane w informacjach rejestrowych.

§ 6 Odmowa lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

(1) Użytkownik, który udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może tę zgodę w dowolnym momencie wycofać. Takie wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika od momentu złożenia stosownego oświadczenia.

(2) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opieramy o uzasadniony interes, użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma to miejsce jeżeli przetwarzanie w szczególności nie jest konieczne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, co omawiamy w poniższym opisie poszczególnych funkcji. Przy składaniu takiego sprzeciwu prosimy o dołączenie uzasadnienia, w szczególności ze wskazaniem przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w przyjęty przez nas sposób. W przypadku złożenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych lub dostosujemy jego zakres albo przedstawimy niezbędne podstawy kontynuacji przetwarzania danych.

(3) Oczywiście użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów marketingowych i analitycznych. O wycofaniu zgód marketingowych można nas poinformować korzystając z poniższych danych kontaktowych: BELFOR Polska Sp.z o.o., ul. Zlocieniowa 1, 91-358 Lódź, belfor@pl.belfor.com.

§ 7 Web Analytics

Zastosowanie Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z usług Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej, dostarczanej przez Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i służących do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej uzyskiwane dzięki cookies są z reguły wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji na stronie opcji anonimizacji IP, Google skraca adresy IP użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować wykorzystanie strony internetowej, sporządzać raporty o aktywności w sieci i dostarczać administratorowi strony inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony oraz Internetu.

(2) Google nie zestawia adresu IP przekazywanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics z innymi danymi.

(3) Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; może to jednak powodować ograniczenie funkcjonalności tej strony.Oprócz tego można zapobiec rejestrowaniu przez Google danych dot. korzystania ze strony internetowej, wytwarzanych przez cookies (włącznie z adresem IP), a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są w formie skróconej, co wyklucza możliwość powiązania z konkretnymi osobami. W przypadku stwierdzenia powiązania z osobą w ramach zebranych danych, powiązanie to zostaje natychmiast wykluczone poprzez skasowanie danych osobowych.

(5) Korzystamy z Google Analytics by móc przeanalizować sposób korzystania z naszej strony internetowej i regularnie go ulepszać. Dzięki uzyskanym statystykom jesteśmy w stanie poprawiać swoją ofertę i tworzyć bardziej interesującą ofertę dla naszych użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe przesyłane są do USA, Google poddaje się regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawa prawna do stosowania Google Analytics: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje podmiotu zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz deklaracja ochrony danych: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=DE&utm_source=google&utm_medium=email&utm_campaign=Emmett

(7) Ta strona stosuje Google Analytics dodatkowo do niezależnej od urządzeń analizy przepływów osób odwiedzających, z wykorzystaniem User-ID. Na koncie klienta, pod „Moje dane”, „dane indywidualne” można dezaktywować niezależną od urządzeń analizę użytkowania.

§ 8 Media społecznościowe

Zastosowanie wtyczek społecznościowych

(1) Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: [Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube]. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania dwukrotnego kliknięcia. Oznacza to, że przy korzystaniu ze strony dane osobowe co do zasady nie są przekazywane dostawcy wtyczki. Dostawcę wtyczki można poznać po umieszczonych e ramce literach początkowych lub logo. Oferujemy możliwość komunikacji bezpośrednio z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dostawca wtyczki otrzymuje informacje o odwiedzeniu określonej strony w naszej witrynie tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie odpowiednie pole. Ponadto przekazywane są dane wskazane w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka, zgodnie z informacją podaną przez odpowiedniego dostawcę adres IP zostaje zanonimizowany bezpośrednio po zebraniu. Aktywacja wtyczki powoduje przekazanie danych osobowych od użytkownika do właściwego dostawcy wtyczki, gdzie zostają zapisane (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA). Z uwagi na to, że dostawca wtyczki zbiera dane w szczególności za pomocą cookies, przed kliknięciem wyszarzonego pola zalecamy usunięcie wszystkich cookie przeglądarki poprzez ustawienia bezpieczeństwa.

(2) Nie mamy wpływu na zbierane dane i procesy ich przetwarzania ani nie jest nam znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania oraz okresy przechowywania. Nie mamy również informacji o usuwaniu zbieranych danych przez dostawców wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki zapisuje zebrane dane jako profile użytkowania i korzysta z nich do celów marketingowych, badania rynku lub redagowania własnej strony odpowiednio do potrzeb użytkowników. Powyższa analiza przeprowadzana jest w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania odpowiednich do potrzeb reklam oraz do poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności na naszej stronie. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym skorzystanie z tego prawa wymaga zwrócenia się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki dajemy użytkownikom możliwość integracji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam poprawiać swoją ofertę i kształtować ją w sposób ciekawszy dla użytkowników. Podstawa prawna do stosowania wtyczki: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

(4) Dane przekazywane są niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na portalu dostawcy wtyczki i czy jest na nim zalogowany. Jeżeli użytkownik zalogowany jest u dostawcy wtyczki, zebrane u nas dane użytkownika przypisywane są bezpośrednio do konta u dostawcy wtyczki. Po naciśnięciu aktywnego przycisku i np. utworzeniu linka do strony, dostawca wtyczki zapisuje również te informacje na koncie użytkownika oraz udostępnia je jego kontaktom. Zalecamy regularne wylogowania po skorzystaniu z sieci społecznościowych, w szczególności przed naciśnięciem przycisku, aby uniknąć przyporządkowania do profilu przez dostawcę wtyczki.

(5) Więcej informacji o celu i zakresie zbierania danych oraz ich przetwarzaniu przez dostawcę wtyczki można znaleźć w poniższych deklaracjach ochrony danych tych dostawców. Znajdują się tam również dodatkowe informacje o prawach przysługujących użytkownikom oraz o możliwościach ustawień ochrony prywatności.

(6) Adresy poszczególnych dostawców wtyczek wraz z informacjami o ochronie danych:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji o zbieraniu danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook poddał się regulacjom EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google poddał się regulacjom EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. To samo dotyczy filmów na YouTube.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter poddał się regulacjom EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Klauzula informacyjna

Polityka prywatności i plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności