BEZPŁATNE OGLĘDZINY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!
24h/7 dni w tygodniu

RED ALERT® - Mądry przed szkodą

RED ALERT® – Mądry przed szkodą         

Pierwsze 24 – 48 godziny po powstaniu szkody przesądzają o wszystkim: o tym, czy wystąpią szkody następcze, jakie one będą i czy firma wyjdzie z trudnej sytuacji bez uszczerbku.

W sytuacji awaryjnej tylko niezwłoczne podjęcie działań gwarantuje, że urządzenie, budynek czy też elektronika nie ulegną dalszym zniszczeniom na skutek zanieczyszczenia, korozji lub innego wpływu środowiska. Wiele przemawia za tym, by odpowiednio wcześnie stworzyć struktury, które w sytuacji kryzysowej zapewnią utrzymanie działalności firmy.

BELFOR oferuje Państwu szczególnie efektywny i sprawdzony serwis:

Program reagowania w sytuacji awaryjnej RED ALERT®

„Business Continuity Management” pozwala na skuteczne powiązanie firmy BELFOR z planem awaryjnym Państwa przedsiębiorstwa, który w sytuacji kryzysowej zapewni aktywne i bardzo skuteczne zapobieganie szkodom:

 • poprzez wprowadzenie niezbędnych pierwszych środków zaradczych, zgodnie z przyjętymi wcześniej priorytetami;
 • poprzez skuteczne przygotowanie pracowników Państwa firmy na sytuację awaryjną. Szkody można ograniczyć tylko wówczas, gdy każdy wie, co ma robić.

Profesjonalne planowanie awaryjne to przewaga nad konkurencją!

Profesjonalne planowanie awaryjne może być dla Państwa firmy czynnikiem zapewniającym przewagę nad konkurencją. Dla potencjalnych klientów staje się ono coraz ważniejszym kryterium przy wyborze partnerów biznesowych i dostawców.

Mają Państwo wybór:
Można wybrać jedną z dwóch opcji „back to live”:

RED ALERT® Network – opcja bezpłatna, która obejmuje:

 • Wymianę informacji i danych
 • Nawiązanie bezpośredniego kontaktu i podjęcie komunikacji jeszcze przed wystąpieniem szkody
 • Dostęp do doświadczonych ekspertów oraz międzynarodowych oddziałów BELFOR
 • Fakt zaistnienia szkody nie obliguje do zlecenia działań naprawczych firmie BELFOR

Można zamówić również usługę RED ALERT® Premium, która dodatkowo zapewnia:

 • Oględziny miejsc, w których wystąpiły szkody
 • Szkolenie pracowników na miejscu w celu zwiększenia świadomości ryzyka
 • Status priorytetowy gwarantujący uprzywilejowane traktowanie np. w sytuacji klęski żywiołowej
 • Umowa dotycząca szybszego podjęcia określonych pierwszych działań zaradczych
 • Roczna opłata łączna dla wszystkich lokalizacji

Zalety członkostwa w RED ALERT®:
BELFOR jest elementem profesjonalnego planowania awaryjnego w Państwa firmie!

 • Gorąca linia RED ALERT® czynna przez 24 h, 365 dni w roku
 • Analiza i ocena zakresu szkód
 • Zdefiniowanie koniecznych pierwszych działań zaradczych
 • Najszybszy czas reakcji
 • Natychmiastowe podjęcie pierwszych niezbędnych działań zaradczych
 • Minimalizacja przerwy w działalności
 • Pierwsze działania zaradcze są z reguły finansowane z bieżącego ubezpieczenia

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o firmie BELFOR oraz RED ALERT®?
Prosimy o kontakt.

 
Klauzula informacyjna

Polityka prywatności i plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej znajdują się w Polityce prywatności. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies

Czytaj treść polityki prywatności